Jean-Pierre Van Rossem

Eeuwige rebel Jean-Pierre Van Rossem (politicus, televisiefiguur, auteur, ex-beursgoeroe ‘JP’, ex-eigenaar formule 1-team, ex-oplichter en ex-bajesklant) wil in oktober met een economisch programma van zijn partij R.O.S.S.E.M. (Radicale Organisatie van Sociale Strijders voor een Eerlijker Maatschappij), deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in Antwerpen.

Het partijprogramma van R.O.S.S.E.M., zoals op zijn Facebookpagina gepubliceerd werd:

Wat volgt is de basis van het partijprogramma van de politieke beweging R.O.S.S.E.M. (Radicale Omvormers en Sociale Strijders voor een Eerlijker Maatschappij). Leden kunnen op partijvergaderingen amendementen indienen en eigen voorstellen formuleren.
1. BASISBEGINSEL – Het ingrijpen van de overheid in het maatschappelijk leven moet zoveel mogelijk worden geminimaliseerd: meer maatschappelijk leven, meer vrijheid door minder overheid.
Dit impliceert:
1.1. SUBSIDIES – Afschaffen van alle subsidies, andere dan voor landbouw, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en verenigingsleven.
1.2. BANKEN – Het is niet de taak van de overheid om aan het infuus hangende kadaverbanken op kosten van de belastingbetaler overeind te houden of te kapitaliseren.
1.3. SPAARGELDEN – Het is niet de taak van de overheid de spaargelden van de burger te waarborgen.
1.4. VERWIJLINTERESTEN – Het is de overheid niet toe gestaan van schuldeisers aan de staat hogere verwijlinteresten aan te rekenen dan de interest op spaarboekjes.
1.5. VERJARING SCHULDEN AAN DE STAAT – Verjaringstermijn mag nooit langer zijn dan in burgerlijke zaken met de onmogelijkheid van stuiting van verjaring.

2. DIRECTE DEMOCRATIE – Het bindende referendum moet worden ingevoerd voor welomschreven gevallen. Onbekwame ministers kunnen bij referendum worden afgezet. Afschaffing van de 5 % kiesdrempel en van het kiessysteem van Dhondt: zetelverdeling volgens het gelijkheidsbeginsel (wie 4 % van de stemmen haalt verwerft 4 % van de zetels.

3. STAATSVORM – Een federale staat met gescheiden financiën van de gewesten en met een staatshoofd dat geen andere dan ceremoniële bevoegdheden heeft.

4. BUITENLANDSE POLITIEK – Voorstander van een Europese buitenlandse politiek die veel minder gedomineerd wordt door de Atlantische gedachte. Afschaffing van de NATO. Voorstander van een professioneel Europees leger. Tegenstander van alle militaire interventies in het buitenland die niet gesteund zijn door ALLE lidstaten van de Europese Unie.

5. VEILIGHEID & CRIMINALITEIT – Gesteund op een eigen criminometrisch onderzoek van JPVR voor Nederland (in België zijn geen betrouwbare tijdreeksen voorhanden) verdedigen wij het standpunt dat de strafkans gevoelig moet worden verhoogd, dat de gemiddelde strafduur moet worden verlaagd, dat de kleine criminaliteit onmogelijk onbestraft mag blijven en dat het systeem van de enkelband voor alle delicten zonder geweldpleging moet worden uitgebreid. Vreemdelingen die worden veroordeeld tot straffen van meer dan vijf jaar moeten na het uitzitten van hun straf het land worden uitgewezen.

6. MILIEU – Voorstander van inspanningen voor alle projecten van het aanwenden van natuurlijke energie. Voorstander van brandstoffen van de tweede en de derde generatie (b.v. benzine uit kweekvijvers voor algen). Tegenstander van de sluiting van kerncentrales. Koeling van kerncentrales door water moet worden vervangen door het koelingssysteem van Einstein-Szilard als gebrevetteerd in 1934.

7. ECONOMIE
7.1. Herstel van de concurrentiekracht van de economie t.o.v. de buurlanden door (a) de BTW te verlagen van 21 naar 19 %, (b) de vennootschapsbelastingen te verlagen van 30 % naar 20 % (met uitzondering van de banken), en (c) de parafiscale lasten op de lonen met 10 % te verlagen. Hierdoor kan de export stijgen in tijden van bezuiniging en treedt er voor 60 % een terugverdieneffect op. De ontbrekende 40 % (circa 6 miljard) kan worden terug verdiend door gedurende vijf jaar een vermogensbelasting te heffen op alle villa’s en/of appartementen van ingezetenen met een waarde van meer dan één miljoen euro. Het is niet omdat we de economie moeten herstellen dat we de superrijken niet zwaarder zouden mogen belasten.
7.2. Oprichting van een Sociale Holding die gedurende 5 jaar circa 50,000 sociale woningen bouwt, hoofdzakelijk bestemd voor verkoop binnen de twee jaar tegen prijzen van minder dan 175.000 euro per appartement en 200.000 euro per huis. Financiering met kasbons over 5 jaar die netto 3.5 % per jaar opbrengen, kasbons van de Sociale Holding gedekt door staatsgaranties. De overheid kan die garanties risicoloos geven omdat ze bij verkoop van de woningen minstens 10% incasseert. De Sociale Holding betaalt jaarlijks 0.5 % voor de verkregen staatsgaranties. Benoeming van ondernemingen die deelnemen aan de Sociale Holding gebeurt door het bedrijfsleven, niet door de overheid.

8. GEZONDHEID – Drietalige artsen in alle ziekenhuizen van het Brussels gewest. Afschaffing van de maatregel dat dokters geen geneesmiddelen met merknaam meer mogen voorschrijven. Verbod psychiatrische patiënten tijdens een psychose nog vast te gespen. Herwaardering van de antui-psychiatrie (Karel Ringoet).

9. VREEMDELINGEN – Afkeer van racisme. Afschaffing van alle vormen van discriminatie. Intrekking van de verblijfsvergunning in België voor ingezetenen van allochtone afkomst die zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden waarvoor ze een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar opliepen. Verbod ingeburgerder jongeren het land uit te wijzen alvorens ze hun studies hebben afgemaakt.

10. MENS & MAATSCHAPPIJ
– Verbod voor deurwaarders om meubelen of huisraad aan te slaan
– Rookverbod in cafés opheffen
– Restaurants of zalen met meer dan 60 plaatsen verplichten afzonderlijke rookruimte in te richten (met luchtverversingssysteem)
– Sluiten van mensonterende gevangenissen zoals Vorst

Trefwoorden: ,

Niet gevonden?

Bad of douche?

Resultaten

Laden ... Laden ...

Archief

Categorieën

Krimineel

kri•mi•neel 1 (de ~ (m.), -nelen)
1 misdadiger
kri•mi•neel 2 (bn.)
1 strafrechtelijk
2 misdadig 3 [inf.]
geweldig, buitengewoon, fantastisch
kri•mi•neel 1 (de ~ (m.), -nelen) 1 misdadiger kri•mi•neel 2 (bn.) 1 strafrechtelijk 2 misdadig 3 [inf.] geweldig, buitengewoon, fantastisch

Sponsor

 

Gehost door

TransIP