Oude schrijfmachine

[LEESVOER] Het is sommigen misschien al opgevallen dat de slogan in onze titel ?n logo aangepast is. Tijdens onze logo contest waarbij we 200? betaalden aan het winnend ontwerp was er discussie ontstaan over de al dan niet juiste schrijfwijze van onze befaamde slogan. Sinds de geboorte van krimineel gebruikten wij steeds ?jouw dagelijkse sleur breker?. Op bijna 2,5 jaar had daar nog nooit een haan naar gekraaid. Er waren dus pas recent mensen die beweerden dat ?jouw dagelijkse sleurbreker? de juiste schrijfwijze is. Onze bijzin ?ontsnapt sinds 2007? werd ook in twijfel getrokken, die zou moeten luiden ?ontsnapt in 2007?. Omdat wij geen professoren zijn in de Nederlandse taal (we zijn al blij dat we niet veel fouten schrijven in onze berichten) hebben we op aanraden van een reageerder, het advies van onzetaal.nl ingeroepen. De Nederlandse vereniging van taalliefhebbers. Hun doelstelling: de bevordering van het gebruik van goed en creatief Nederlands. Hun oordeel is op zijn minst verrassend te noemen?

Als u met uw slogan wilt uitdrukken dat uw weblog de dagelijkse sleur (door)breekt, is ‘dagelijksesleurbreker’ juist (of ‘dagelijkse-sleurbreker’, met een streepje voor de duidelijkheid). ‘Dagelijkse’ heeft alleen betrekking op ‘sleur’; daarom wordt het binnen het geheel ‘dagelijksesleurbreker’ aan ‘sleur’ vast geschreven. Zie ook onze website: www.onzetaal.nl/langeafstandsloper.

Als u wilt uitdrukken dat het om een dagelijks ge?pdatete doorbreker (van de sleur) gaat, is ‘dagelijkse sleurbreker’ mogelijk. Toch gaat onze voorkeur niet uit naar deze schrijfwijze. Dat komt doordat ‘dagelijkse sleur’ zo’n vaste eenheid is – juist die dagelijkse sleur moet worden doorbroken, daar moet wat ons betreft de nadruk op liggen. Dat lukt alleen door ‘dagelijksesleurbreker’ (of ‘dagelijkse-sleurbreker’) te schrijven.

Met ‘ontsnapt sinds 2007’ is niets mis, als je ‘ontsnapt’ tenminste opvat als een bijvoeglijk naamwoord in de betekenis ‘vrij, op vrije voeten’ of als verkorte weergave van ‘aan het ontsnappen’. In een zin als ‘Hij is sinds 2007 met een helikopter ontsnapt’ wringt het gebruik van ‘sinds’ (dat duidt op een handeling die voortduurt) te sterk met de voltooide tijd ‘is ontsnapt’. In deze zin is ‘in’ juist.

Ik hoop uw vragen hiermee naar tevredenheid te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
namens de Taaladviesdienst

Dit professioneel advies heeft ons doen besluiten deze schrijfwijze over te nemen. Al leest ze niet zo lekker als de oude manier. Een doorslaggevende reden is dat wij dit woord nu als enigen gebruiken en op die manier dus kunnen ?claimen?. We kunnen nergens de schrijfwijze terugvinden omdat het woord nog nooit in deze betekenis samengebracht is.

Met dank aan www.onzetaal.nl

Niet gevonden?

Bad of douche?

Resultaten

Laden ... Laden ...

Archief

Categorieën

Krimineel

kri•mi•neel 1 (de ~ (m.), -nelen)
1 misdadiger
kri•mi•neel 2 (bn.)
1 strafrechtelijk
2 misdadig 3 [inf.]
geweldig, buitengewoon, fantastisch
kri•mi•neel 1 (de ~ (m.), -nelen) 1 misdadiger kri•mi•neel 2 (bn.) 1 strafrechtelijk 2 misdadig 3 [inf.] geweldig, buitengewoon, fantastisch

Sponsor

 

Gehost door

TransIP