Kijkers die nog analoog TV kijken worden de laatste tijd steeds meer geconfronteerd met TV-uitzendingen die onderbroken worden door Telenet-reclame (Tele-Spam) en er duiken geruchten op dat ook digitale kijkers al slachtoffer geweest zijn van deze malafide praktijken. Vraag me trouwens af als Telenet hiermee de wet niet overtreedt. Wat nog meer te betreuren valt is dat Telenet kinderprogramma’s onderbreekt voor hun reclame zoals hieronder een voorbeeld van Cartoon Network.

Zo zag de TV-uitzending eruit op TV-Vlaanderen.

Update?Hieronder de regels van reclame op kinderprogramma’s.

[HOOFDSTUK VII. – Reclame gericht op kinderen en jongeren
Art. 16. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
1° een kind: een persoon van twaalf jaar of jonger
2° een jongere: een persoon onder de leeftijd van zestien jaar.
Art. 17. Reclame die gericht is op kinderen en jongeren, moet voor hen duidelijk als dusdanig herkenbaar zijn.
Art. 18. § 1. Reclameboodschappen, gericht op kinderen en jongeren, moeten worden opgemaakt met de nodige sociale verantwoordelijkheidszin, zodat ze positieve sociale gedragingen, levensstijlen en houdingen niet ondermijnen.
§ 2. Reclame, gericht op kinderen, mag geen geweld weergeven, banaliseren, tolereren, idealiseren of aanmoedigen, noch onwettig, antisociaal of laakbaar gedrag tonen of aanmoedigen. Reclame, gericht op jongeren, mag geen geweld banaliseren, tolereren, idealiseren of aanmoedigen, noch onwettig, antisociaal of laakbaar gedrag aanmoedigen.
§ 3. Reclame, gericht op kinderen en jongeren, mag niet het gezag, de verantwoordelijkheid of het oordeel van ouders en opvoeders ondermijnen, rekening houdend met de heersende sociale en culturele waarden.
Art. 19. § 1. Reclameboodschappen, gericht op kinderen en jongeren, moeten respect opbrengen voor de waardigheid van kinderen en jongeren, en mogen kinderen en jongeren niet zo in beeld brengen dat hun fysieke of morele integriteit wordt aangetast of in gevaar wordt gebracht.
§ 2. Reclame mag bij kinderen geen gevoelens van angst of ongemak oproepen.
§ 3. Reclame, gericht op kinderen of jongeren, mag geen teksten of visuele voorstellingen bevatten die kinderen of jongeren geestelijk, moreel of fysiek schade kunnen berokkenen, of die hen aanzetten tot gevaarlijke handelingen of om zich in onveilige toestanden te begeven, die hun gezondheid of hun veiligheid ernstig in gevaar kunnen brengen, of dat soort gedrag goedpraten.
§ 4. Reclame mag kinderen niet ontraden om de gevestigde veiligheidsregels te volgen. Bijzondere aandacht moet in dat verband gaan naar onder meer:
1° verkeersveiligheid met kinderen als voetganger, fietser of passagier;
2° huishoudelijke situaties;
3° medicijnen en chemische producten;
4° gevaarlijke gereedschappen, vuur, lucifers;
5° spel in of bij het water.
Art. 20. § 1. Reclame, gericht op kinderen, moet de mogelijkheden en eigenschappen van het product dat in de reclame voorgesteld wordt, correct weergeven, zodat kinderen zeker niet misleid worden over een van die kenmerken.
§ 2. De reclame mag kinderen niet misleiden over:
1° de eigenschappen, de afmetingen, de waarde, de aard, de levensduur of de prestaties van het product;
2° de met het product door een kind te behalen resultaten;
3° de effecten op de gezondheid;
4° de graad van handigheid of de leeftijd, vereist voor het gebruik van het product.
Het gebruik van fantasie, inclusief animatie, is geoorloofd in reclameboodschappen voor kinderen, maar er moet over gewaakt worden dat de fantasie en de animatie hen niet misleiden over de reële eigenschappen van het product in kwestie.
Art. 21. § 1. Reclame, gericht op kinderen, mag niet beweren dat het hebben of gebruiken van een bepaald product hen voordeel biedt ten opzichte van andere kinderen, noch dat het niet-hebben van een bepaald product tot het tegenovergestelde effect leidt.
De reclame mag niet beweren dat kinderen die het product niet bezitten, minderwaardig of onpopulair zijn.
§ 2. Reclame, gericht op kinderen, mag de prijs van het aangeboden product niet minimaliseren, noch suggereren dat het aangeboden product tot de mogelijkheden van elk familiaal budget behoort.
Art. 22. Reclame en sponsoring die betrekking hebben op alcoholhoudende dranken mogen niet worden uitgezonden in het blok voor of na kinderprogramma’s.
Art. 23. Reclame, gericht op kinderen en jongeren, mag geen buitensporig verbruik aanmoedigen of vergoelijken van voedingsmiddelen en dranken die stoffen bevatten waarvan een overmatig gebruik niet aanbevolen is, zoals vetten, transvetzuren, zout of natrium en suikers.]2
2 Aangevuld bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007, bekrachtigd bij decreet van 29 februari 2008.

Trefwoorden:

12 reacties op Telenet hackt TV-uitzendingen !

Gortex
19 januari 2009 12:28

Dit is er inderdaad over.

dav
19 januari 2009 16:02

leuke wettekst

Ano
19 januari 2009 16:02

Heb het ook al een aantal keer gezien dat ze tijdens reclame op nation geographic hun eigen reclame over de reclame ‘plakken’

stimpie
19 januari 2009 17:19

is me ook al een paar keer opgevallen, lijkt me niet echt legaal

zteven
19 januari 2009 20:19

In de naam van Terminus claim ik deze wereld? Hahaha!

19 januari 2009 20:46

Vreemd, ik heb het zelf nog niet tegengekomen

19 januari 2009 22:36

Doorsturen naar de reclamecommissie hé mannen. Lijkt me een interessante kluif voor die gasten. En dan is dat ineens ook gedaan.

Pieter
19 januari 2009 23:52

en die wettekst heeft dus niks te maken met da filmke é.

Die wettekst gaat over reclame voor kinderen, en niet over reclame die je mag draaien om een cartoonzender. (in al die cartoons komt meer geweld voor dan eender welke reclame)

vertilt
20 januari 2009 00:22

Het wordt eens tijd dat de belanghebbende ministers? eens werk gaan maken van deze reclametijd die de zenders normaal toebedeeld krijgen, in te perken.
Ik weet nog dat in 1979, toen ik even in Amerika verbleef, er daar om het kwartier reclame shots werden gegeven. En dit zonder waarschuwing en tijdens welke uitzending dan ook, dit wil zeggen ook tijdens het nieuws. Toen ik dit hier toen kwam vertellen werd er me gezegd dat het hier wel zo’n vaart niet zou lopen. En wat gebeurt er hier nou???

John
20 januari 2009 08:14

Heb daarvoor gebeld, was een fout bij een “externe partner van TN”. (problemen met een server bij die gasten of zoiets) Heb het trouwens niet meer gezien sindsdien dus tzal wel kloppen.

20 januari 2009 08:15

Nen tip : Als ge Telenet Digital TV met Flexview hebt, begin dan gewoon twintig minuten later naar een TV programma te kijken en spoel verder als de reclameblokken bezig zijn. Of nog beter, kijk gewoon geen TV

jens
20 januari 2009 20:42

@ano
Van nat geographic was het dacht ik toegestaan om er reclame over te zetten, omdat dit een dure zender is om te mogen uitzenden

Niet gevonden?

Bad of douche?

Resultaten

Laden ... Laden ...

Archief

Categorieën

Krimineel

kri•mi•neel 1 (de ~ (m.), -nelen)
1 misdadiger
kri•mi•neel 2 (bn.)
1 strafrechtelijk
2 misdadig 3 [inf.]
geweldig, buitengewoon, fantastisch
kri•mi•neel 1 (de ~ (m.), -nelen) 1 misdadiger kri•mi•neel 2 (bn.) 1 strafrechtelijk 2 misdadig 3 [inf.] geweldig, buitengewoon, fantastisch

Sponsor

 

Gehost door

TransIP